Witamy na stronie firmy Safety Camera Systems Sp. z o. o.

header general

Miasto i Gmina Tarczyn

Miasto_Gmina_Tarczyn_icon

O Tarczynie

Tarczyn jest malowniczą, podwarszawską gminą z bogatymi tradycjami, posiadającą bardzo atrakcyjne tereny pod inwestycje, liczne walory turystyczne świetne warunki do hipoterapii, uprawiania jeździectwa, turystyki konnej i wędkarstwa oraz ambitne plany związane z dalszym rozwojem swego obszaru.

Władze lokalne oferują pomoc dla firm, które zechcą ulokować tu swój kapitał. Gmina ma znakomite położenie logistyczno-komunikacyjne - 25 km od Warszawy. Stwarza to idealne warunki do osiedlania się i lokalizacji inwestycji.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 7 Warszawa – Kraków oraz dwutorowa linia kolejowa Skierniewice - Łuków.

Geneza

Od kilku lat Gmina Tarczyn notowała niepokojący wzrost liczby wypadków drogowych i kolizji na drodze krajowej nr 7 w granicach administracyjnych Gminy.

Szczegółowe analizy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzone na terenie gminy, pozwoliły ze 100% pewnością wytypować najbardziej niebezpieczne miejsca na mapie Gminy.

Należą do nich skrzyżowanie Drogi Krajowej nr 7 z ul. Komornicką oraz przejście dla pieszych w Pamiątce, tuż przy Zespole Szkół - Podstawowej im. Wojciecha Górskiego i Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego.

Pilotaż

W celu widocznej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tarczyn władze samorządowe postanowiły wdrożyć Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, który zapewniłby w sposób trwały widoczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Nie chcąc jednak podejmować ryzyka nietrafionych inwestycji Władze Gminy postanowiły przeprowadzić w pierwszej kolejności projekt pilotażowy, który pozwoliłby zdefiniować założenia Programu, w tym m.in. dokonać trafnego wyboru technologii, pod kątem skuteczności, wiarygodności i jakości całego postępowania mandatowego.

Na podstawie zebranych doświadczeń (w pilotażu uczestniczyły dwie niezależne firmy, oferujące diametralnie różne technologie monitorowania dróg) władze Gminy postanowiły zrealizować przemyślany, długofalowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Miał on gwarantować spektakularny spadek liczby wykroczeń drogowych, a tym samym zdarzeń drogowych (wypadki i kolizje), poprzez zastosowanie zasady „Zero tolerancji dla piratów drogowych”.

Program

Do realizacji 3-letniego Programu wybrane zostało w postępowaniu przetargowym Konsorcjum firm Redflex Traffic Systems i Safety Camera Systems.

Warunki, jakie władze Tarczyna postawiły Konsorcjum w umowie można podzielić na trzy punkty i są zgodne z przyjęta przez Gminę filozofią działania:

Miasto Gmina Tarczyn
 • Dostawa rozwiązań, które zapewnią wiarygodny i niepodważalny materiał dowodowy w postępowaniu mandatowym.
 • Automatyzacja postępowania mandatowego w celu przeprowadzenia skutecznie procedury, z zachowaniem zasad określonych w przepisach prawa.
 • Jawność Programu poprzez:
  • Wprowadzenie 2-miesięcznego okresu ostrzegawczego dla kierowców, po zainstalowaniu i uruchomieniu kamer
  • Instalację białych fleszy, które będą pracować przez całą dobę, w celu informowania kierowców o istniejącym i pracującym systemie monitoringu.
  • Instalację tablic ostrzegawczych na obu kierunkach drogi.
  • Kampanię informacyjną: od sierpnia 2009 r. w mediach (m.in. TVP, TVN, Onet.pl, Gazeta Wyborcza, itp.) pojawiły się newsy na temat ultranowoczesnego systemu, zainstalowanego na głównym skrzyżowaniu w gminie Tarczyn.

Efekty

Kamery na skrzyżowaniu zostały zainstalowane w połowie czerwca 2009 r. i uruchomione w dniu 1 lipca.

Przez okres dwóch miesięcy pełniły one funkcję jedynie ostrzegawczą a nie restrykcyjną. Pomimo tego już w tym czasie liczba wykroczeń (nadmierna prędkość, przejazd na czerwonym świetle) spadła 8-krotnie, z ok. 1600 do 200 dziennie.

Z badań rządu holenderskiego wynika, że ok. 12% wszystkich przejeżdżających kierowców nie stosuje się do ograniczeń, nawet jeśli przy drodze stoi fotoradar.Jak widać na przykładzie Tarczyna liczba kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego na skrzyżowaniu spadła z 10% do 1,25% ogółu przejeżdżających (ok. 16 tysięcy pojazdów dziennie). Jest to doskonały wynik, licząc na kolejny spadek, tym bardziej, że dopiero od 1 września 2009 r. system wystawia mandaty.

Jak się okazało realizacja założeń Programu (w szczególności jawność Programu i użyta do jego realizacji technologia) pozwoliła uspokoić ruch w tym newralgicznym miejscu, jeszcze przed wdrożeniem modelu restrykcyjnego.

Za dowód niech świadczą statystyki - z chwilą uruchomienia kamer na feralnym skrzyżowaniu liczba wypadków drogowych i kolizji spadła do zera!

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie porównała statystyki zdarzeń drogowych za miesiąc wrzesień - lata 2008 i 2009.

Jak się okazało na feralnym skrzyżowaniu jest teraz dużo bezpieczniej. Od 1 do 28 września 2009 roku na skrzyżowaniu nie doszło do żadnego wypadku ani kolizji. W analogicznym okresie poprzedniego roku było aż 6 kolizji i jeden wypadek.

Jak przewidywaliśmy w miesiącach wrzesień - październik nastąpił kolejny spadek liczby popełnianych wykroczeń na skrzyżowaniu średnio z 200 na 100 dziennie.

Od 1.06.2012 działa drugi punkt na terenie gminy Tarczyn gdzie kontrolowana jest prędkości przejeżdżających pojazdów. Jest to przy przejściu dla pieszych obok szkoły podstawowej w miejscowości Pamiątka.

PARTENERI

logo-redflexlogo-laser-technologydatacollect-logologo-digital-allylogo-ndirslogo-redtronic

SOCIAL MEDIA

youtube-logo